Porções

Chawanmushi

Chawanmushi

Creme de ovos cozido no vapor

R$ 29,00

Soja

Soja

R$ 22,00

TOFU FRITO

TOFU FRITO

R$ 23,00

GUIOZA

GUIOZA

R$ 31,00

KARAAGUE DE ASINHA

KARAAGUE DE ASINHA

R$ 29,00

PELE FRITA

PELE FRITA

R$ 24,00

TORI NO KARAAGUE

TORI NO KARAAGUE

Frango Frito

R$ 37,00

LÍNGUA DE BOI

LÍNGUA DE BOI

R$ 33,00

COGUMELOS

COGUMELOS

Shimeji e shiitake na manteiga e shoyu

R$ 39,00

KIMUTI

KIMUTI

Acelga apimentada

R$ 26,00

BUTAKIMUTI ITAME

BUTAKIMUTI ITAME

Acelga apimentada com panceta

R$ 42,00

SANMA YAKI

SANMA YAKI

Agulhão importado

R$ 59,00

TAKOYAKI

TAKOYAKI

Bolinho de polvo frito

R$ 42,00